Wszechstronny system zarządzania treścią - dla każdego rodzaju strony internetowej

CreoCube CMS - system zarządzania treścią

CreoCube CMS jest aplikacją pozwalającą na zarządzanie i swobodną edycję zawartością strony internetowej lub rozbudowanego portalu. Posiada wiele modułów o szerokiej funkcjonalności w pełni pokrywających potrzeby użytkowników. Lista dostępnych funkcji jest stale zwiększana, a dostępne już funkcje są ulepszane i dostosowywane do wymagań użytkowników.

Jedną z ważniejszych funkcji jest wizualna edycja każdej ze stron dostępnych w serwisie internetowym. Administrator strony przy pomocy metody 'przeciągnij i upuść' może dowolnie przestawiać dostępne na stronie elementy oraz dodawać nowe. W czasie takiej edycji układu elementów na stronie na bieżąco widać pełny wygląd strony. Cała strona składa się z niezależnych elementów udostępniających określoną funkcjonalność, które można swobodnie przestawiać w dostępnym układzie strony. Dostępne elementy udostępniają następującą funkcjonalność:

 • tekst edytowany - edycja tekstu z poziomu kontrolki przypominającej popularne edytory tekstu

 • menu – zarządzanie menu dostępnymi na stronie

 • galerie zdjęć – zarządzanie wyświetlaniem galerii ze zdjęciami

 • artykuły – dłuższe teksty, moduł wprowadza możliwość stronicowania tekstu, oraz możliwość jego komentowania przez użytkowników

 • katalog – zarządzanie katalogami elementów o wspólnej tematyce, prezentowana jest lista wszystkich elementów katalogu z tytułem, zdjęciem i zajawką, po kliknięciu której otwierana jest pełna treść elementu

 • aktualności – zarządzanie aktualnościami na stronie z możliwością podziału na wiele kategorii

 • newsletter – rozsyłanie wiadomości do zarejestrowanych użytkowników

 • formularze – tworzenie i zarządzanie formularzami na stronie www, zbierającymi informacje od użytkowników – od prostych formularzy kontaktowych po rozbudowane ankiety.

 • forum – zintegrowane ze stroną forum internetowe

 • ankieta/sonda – umieszczanie na stronie krótkich sond na zadany temat z prezentacją ich wyników

 • zarządzanie językami – strona może być dostępna w wielu językach